Tin tức
Tiếp tục hướng dẫn thực hiện Nghị định 15 về an toàn thực phẩm
Cập nhật: 13/07/2018
Lượt xem: 2755

Các chứng từ phải nộp trong bộ hồ sơ theo phương thức kiểm tra giảm; các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm; cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm NK là những nội dung Tổng cục Hải quan hướng dẫn hải quan địa phương thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn thực phẩm.

Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra thực phẩm NK. Ảnh: T.Hòa

Theo đó, những hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành có liên quan.

Liên quan đến chứng từ phải nộp trong bộ hồ sơ theo phương thức kiểm tra giảm, Tổng cục Hải quan cho biết trường hợp tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP không rõ các chứng từ phải nộp hay xuất trình cho cơ quan Hải quan là bản chính hay bản sao thì DN nộp bản sao có xác nhận của DN để làm thủ tục NK.

Về việc kiểm tra theo phương thức kiểm tra giảm quy định tại Điều 19 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, để triển khai thực hiện kiểm tra hồ sơ 5% theo quy định, hiện Tổng cục Hải quan đang trong quá trình chỉ đạo các đơn vị xây dựng cơ sở dữ liệu và nghiên cứu phương thức kiểm tra hồ sơ đối với các DN được áp dụng phương pháp kiểm tra giảm. 

Do vậy, để phục vụ cho việc xây dựng dữ liệu, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn tại điểm 5 công văn 1511/TCHQ-GSQL (chi cục hải quan chỉ yêu cầu người khai hải quan nộp lần đầu các chứng từ quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 18 (bản sao có xác nhận của DN) khi làm thủ tục NK tại chi cục. Chi cục hải quan nơi làm thủ tục NK lập cơ sở dữ liệu để theo dõi, kiểm tra đối chiếu, không yêu cầu người khai hải quan phải nộp cho các lần NK tiếp theo, đồng thời scan 1 bản gửi về Tổng cục Hải quan để tổng hợp xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc phân luồng, kiểm tra hải quan).

Đối với các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm quy định tại Khoản 2, 3 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP được làm rõ như sau:

Sản phẩm mang theo người nhập cảnh, gửi trước hoặc sau chuyến đi của người nhập cảnh để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi trong định mức miễn thuế NK theo quy định về pháp luật về thuế; quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế NK theo quy định về pháp luật về thuế.

Sản phẩm NK dùng cho cá nhân, tổ chức của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Về cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm NK, hiện các cơ quan kiểm tra nhà nước được chỉ định kiểm tra đối với thực phẩm NK thuộc quản lý của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP không thay đổi so với Nghị định 38/2012/NĐ-CP.

Do vậy, các đơn vị tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn 1511/TCHQ-GSQL (tức là cơ quan Hải quan căn cứ Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu NK do các cơ quan đã được các bộ quản lý chuyên ngành chỉ định theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP để quyết định thông quan hàng hóa). Trường hợp bộ, ngành thay đổi việc chỉ định các cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm NK, Tổng cục Hải quan sẽ thông báo tới các đơn vị. 

Nguồn: baohaiquan.vn

 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@asglobal.vn
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC