Tin tức
Bộ TN&MT: Bãi bỏ, đơn giản hóa 100% thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành
Cập nhật: 23/05/2018
Lượt xem: 1690

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cắt giảm 38/74 hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành (đạt 51,3%) và bãi bỏ, đơn giản hóa 13/13 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành (đạt 100%).

Công chức Hải quan cảng Sài Gòn KV4 kiểm tra nguyên liệu NK. (Ảnh: T.H)

Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định số 1588/QĐ-BTNMT ngày 18/5 về công bố phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.

Theo đó, Bộ TN&MT đơn giản hóa 10 thủ tục hành chính liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và bãi bỏ 3 thủ tục hành chính liên quan đến xuất, nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (gọi tắt là các chất HCFC).

Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án, Bộ TN&MT có thể mở rộng phạm vi, đối tượng cắt giảm, đơn giản hóa so với phương án được công bố.

Thực hiện phương án được công bố, Bộ TN&MT sẽ không xác nhận khối lượng đăng ký nhập khẩu các chất HCFC trên hạn ngạch nhập khẩu quy định tại Thông tư số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ Công Thương và Bộ TN&MT quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. 

Theo đó, hàng năm Bộ TN&MT sẽ thông báo hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu các chất HCFC cho Bộ Công thương để xem xét, cấp phép nhập khẩu hoặc xuất khẩu các chất này theo đúng hạn ngạch quy định của Nghị định thư Montreal. Các doanh nghiệp không phải gửi và xin xác nhận của Bộ TN&MT đối với Đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC như hiện tại.

Việc cắt giảm các hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành này của Bộ TN&MT nhằm bảo đảm nguyên tắc một mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chỉ do một cơ quan chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra chuyên ngành.

Việc cắt giảm hàng hóa, sản phẩm và bãi bỏ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành của Bộ TN&MT sẽ giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực TN&MT.

Đơn cử, Bộ TN&MT tăng thời gian hiệu lực của Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất từ 2 năm lên 3 năm. Theo Bộ TN&MT việc này nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tránh phải thực hiện nhiều lần giấy phép trong vòng 2 năm, nên đề xuất hiệu lực của giấy phép lên 3 năm.

Để thực thi phương án được công bố, Bộ TN&MT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai ngay việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực thi phương án được Bộ phê duyệt; đảm bảo cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính phải thực chất, tạo thuận lợi và không làm phát sinh các quy định làm khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Nguồn: baohaiquan.vn

 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@asglobal.vn
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC