Liên hệ

CÔNG TY TNHH AIR & SEA GLOBAL
Hanoi office: 024 3795 0580 / fax: 024 37950581
Ho Chi Minh: 028 3844 3088 / 028 38443089    
         
CONTACT LIST / DANH SÁCH LIÊN HỆ
 
BỘ PHẬN QUẢN LÝ
Chức danh Họ tên Tel Ext Email
Managing Director Ms. Phùng Thị Thu Hà 84 24 37950580 123 ha.phung@vinacus.com.vn
BD  Director Mr. Nguyễn Văn Tuyền 84 24 37950580 124 tuyen.nguyen@vinacus.com.vn
General Manager Ms. Phạm Thị Hồng Liễu 84 24 37950580 102 lieu.pham@vinacus.com.vn
 
BỘ PHẬN CHỨNG TỪ & DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Title Name Tel Ext Email
General Manager Ms. Phạm Thị Hồng Liễu  74 24 37950580 102 lieu.pham@vinacus.com.vn
Supervisor Ms. Nguyễn Thị Ngọc Diệp 84 24 37950580 103 diep.nguyen@vinacus.com.vn
Customer Service Ms. Phạm Thị Thanh Hải 84 24 37950580 104 thanh.le@vinacus.com.vn
Customer Service Ms. Hà Tuyết Bình 84 24 37950580 105 csa.04@vinacus.com.vn
 
BỘ PHẬN KINH DOANH / SALES
Title Name Tel Ext Email
Business Development Manager Mr. Nguyễn Tuyền 84 24 37950580 --- tuyen.nguyen@vinacus.com.vn
Sales Manager Ms. Phạm Như Quỳnh 84 24 37950580 116 quynh.pham@vinacus.com.vn
Sales Executive Ms. Trịnh Thu Hồng 84 24 37950580 110 hong.trinh@vinacus.com.vn
Sales Executive Mr. Lê Đức Nam 84 24 37950580 111 nam.leduc@vinacus.com.vn
Sales Executive Ms. Bùi Phương Linh 84 24 37950580 121 linh.bt@vinacus.com.vn
Sales Executive Ms. Nguyễn Thúy Vân 84 24 37950580 118 van.nt@vinacus.com.vn 
Sales Executive Ms. Đỗ Huyền Thảo 84 24 37950580 102 thao.dh@vinacus.com.vn
Sales Executive Mr. Nguyễn Minh Quân 84 24 37950580 119 quan.nguyen@vinacus.com.vn
Sales Executive - HCM office Mr. Nguyễn Văn Cảnh 84 28 38443088 103 canh.nv@vinacus.com.vn
Sales Executive - HCM office Mr. Nguyễn Bá Lộc 84 28 38443088 104 loc.nguyen@vinacus.com.vn
Sales Executive - HCM office Ms. Đỗ Thị Hồng Hạnh 84 28 38443088 105 sa.10@vinacus.com.vn
Oversea Sales  Ms Stella Nguyen 84 28 38443088 108 wca.support@vinacus.com.vn
Oversea Sales  Ms Elly Nguyen 84 28 38443088 108 wca.support2@vinacus.com.vn
 
BỘ PHẬN KẾ TOÁN / ACCOUTING DEPT
Title Name Tel Ext Email
Accountant Ms. Nguyễn Thị Nhung 84 24 37950580 122 account@vinacus.com.vn
Accountant Ms. Nguyễn Thị Thu Trang 84 24 37950580 123 thutrang.nguyen@vinacus.com.vn
 
BỘ PHẬN GIAO NHẬN HÀNG / LÀM THỦ TỤC HQ - OPERATION DEPT
Title Name Tel Ext Email
Operation Mr. Trần Khánh Tùng 84 24 37950580 --- tung.tran@vinacus.com.vn
Operation     ---  
         

Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@vinacus.com
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC