Liên hệ

VIET NAM CUSTOMS BROKER & FREIGHT FORWARDING CO., LTD
Hanoi office: 04 37950580 / fax: 04 37950581
Ho Chi Minh:  08 3844 3088  / 08 38443089    
         
CONTACT LIST / DANH SÁCH LIÊN HỆ
 
 
BỘ PHẬN QUẢN LÝ
Chức danh Họ tên Tel Ext Email
Managing Director Ms. Phùng T. Thu Hà 84 24 37950580 119 ha.phung@vinacus.com.vn
BD  Director Mr. Nguyễn V. Tuyền 84 24 37950580 120 tuyen.nguyen@vinacus.com.vn
General Manager Mrs. Phạm Thị Hồng Liễu 84 24 37950580 114 lieu.pham@vinacus.com.vn
 
BỘ PHẬN CHỨNG TỪ & DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Title Name Tel Ext Email
General Manager Phạm Thị Hồng Liễu  74 24 37950 580 116 lieu.pham@vinacus.com.vn
Supervisor Ms. Nguyễn Thị Ngọc Diệp 84 24 37950580 116 diep.nguyen@vinacus.com.vn
Customer Service Mrs. Lê Thị Thành 84 24 37950580 115 thanh.le@vinacus.com.vn
Customer Service Mr. Trần Anh Hải 84 24 37950580 113 csa.04@vinacus.com.vn
 
BỘ PHẬN KINH DOANH / SALES
Title Name Tel Ext Email
Business Development Manager Mr. Nguyễn Tuyền 84 24 37950580 - tuyen.nguyen@vinacus.com.vn
Sales Manager Ms. Phạm Như Quỳnh 84 24 37950580 105 quynh.pham@vinacus.com.vn
Sales Executive Ms. Nguyễn Thị Thìn 84 24 37950580 - thin.nguyen@vinacus.com.vn
Sales Executive Mr. Ngô Quang Trung  84 24 37950580 108 trung.ngo@vinacus.com.vn
Sales Executive Mr. Lê Đức Nam  84 24 37950580 123 nam.leduc@vinacus.com.vn
Sales Executive Ms. Đỗ Huyền Thảo  84 24 37950580 118 thao.do@vinacus.com.vn 
Sales Executive Ms. Nguyễn Thúy Vân 84 24 37950580 120 van.nt@vinacus.com.vn
Sales Executive Ms. Trịnh Thu Hồng 84 24 37950580 102 hong.trinh@vinacus.com.vn
Sales Executive Mr. Trần Hữu Thiệu 84 24 37950580 104 thieu.tran@vinacus.com.vn
Sales Executive - HCM office Mr. Nguyễn Văn Cảnh 84 28 38443088 103 canh.nv@vinacus.com.vn
Sales Executive - HCM office Mr. Cao Hải Dương 84 28 38443088 104 duong.cao@vinacus.com.vn
Sales Executive - HCM office Ms. Trương Tuệ Vinh 84 28 38443088 106 sa.09@vinacus.com.vn
Sales Executive - HCM office Ms. Đỗ Thị Hồng Hạnh 84 28 38443088 105 sa.10@vinacus.com.vn


BỘ PHẬN KẾ TOÁN / ACCOUTING DEPT
Title Name Tel Ext Email
Accountant Manager Ms. Nguyễn Thị Nhung 84 24 37950580 106 account@vinacus.com.vn
Accountant Mrs. Nguyễn Thị Phương 84 24 37950580 - ac03.han@vinacus.com.vn
Accountant / WCA Accountant 84 24 37950580 117 account@vinacus.com.vn
 
 
BỘ PHẬN GIAO NHẬN HÀNG / LÀM THỦ TỤC HQ - OPERATION DEPT
Title Name Tel Ext Email
         
Operation Mr. Trần Khánh Tùng 84 24 37950580 121 tung.tran@vinacus.com.vn
Operation Mr. Lê Sơn Tùng 84 24 37950580 121 tung.ls@vinacus.com.vn
         

contact@vinacus.com

Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@vinacus.com
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC