Tin tức
Phải đăng ký Danh mục chi tiết linh kiện rời trước khi truyền tờ khai lên Hệ thống VNACCS
Cập nhật: 12/06/2018
Lượt xem: 2610
DN phải thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết linh kiện rời của máy móc, thiết bị trước khi truyền tờ khai chính thức lên Hệ thống VNACCS hoặc trước khi xuất trình tờ khai giấy cho cơ quan Hải quan. 
Hoạt động nghiệp vụ tại mô hình quản lý tập trung thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn vướng mắc cho Hải quan các tỉnh, thành phố trong việc  thực hiện kiểm tra việc đăng ký Danh mục theo Điều 7, 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan phân tích, theo quy định tại điểm điểm a khoản 3 Điều 7 Thông tư số 14/2015/TT-BTC thì để phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy theo quy định tại chú giải 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam (phân loại theo máy thực hiện chức năng chính hoặc theo máy thuộc nhóm được định danh tại Danh mục, không phân loại theo từng máy riêng lẻ), DN phải đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị trước khi truyền tờ khai chính thức lên Hệ thống VNACCS hoặc trước khi xuất trình tờ khai giấy cho cơ quan hải quan, không phân biệt các máy đó được nhập khẩu từ nhiều nguồn, về cùng chuyến hay nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau.

Theo đó, DN được lựa chọn phân loại theo từng máy móc, thiết bị riêng lẻ, khi đó không phải đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị với cơ quan hải quan trước khi NK lô hàng đầu tiên.

Phân tích quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC, Tổng cục Hải quan cho biết, tại điểm a Khoản 2 Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC quy định về thủ tục để phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời đối với trường hợp hàng hóa được NK từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau, cụ thể: 

Để phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời theo quy tắc 2 a (theo mã số của sản phẩm nguyên chiếc) DN phải đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên. Theo đó, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết linh kiện rời của máy móc, thiết bị trước khi truyền tờ khai chính thức lên Hệ thống VNACCS hoặc trước khi xuất trình tờ khai giấy cho cơ quan Hải quan. 

Trường hợp DN không đáp ứng về điều kiện thủ tục theo đúng quy định (không đăng ký danh mục trước khi NK lô hàng đầu tiên) thì thực hiện phân loại, xác định mã số theo máy móc, thiết bị riêng lẻ cấu thành sản phẩm nguyên chiếc.

Trường hợp hàng hóa được NK từ một nguồn, về cùng chuyến, làm thủ tục tại một cửa khẩu thì người khai hải quan không phải thực hiện thủ tục quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC.

Với quy định về khai bổ sung, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC thì việc khai bổ sung chỉ được thực hiện sau khi DN đã thực hiện đúng thủ tục đăng ký danh mục máy móc, thiết bị (Điều 7) hoặc Danh mục chi tiết, kinh kiện rời của máy móc, thiết bị (Điều 8).

Nguồn: baohaiquan.vn

 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@asglobal.vn
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC