Tin tức
Nghị quyết số 131 NQ CP - Lùi thời gian hiệu lực của số lưu hành
Cập nhật: 21/04/2018
Lượt xem: 208
Thực hiện nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2017 về việc thống nhất lùi thời gian cấp và có hiệu lực của số lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại B,C,D đến ngày 01/01/2019

Hình ảnh mang tính chất minh họa
Link tải toàn văn: http://vinacus.com/thu-vien-tai-lieu/download-2062.htm
Theo: Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@vinacus.com
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC