Tin tức
Tờ khai hải quan có được ghi mã HS đến 10 số?
Cập nhật: 30/01/2016
Lượt xem: 1753
Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu mới theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2005 của Bộ Tài chính - tại phần biểu thuế xuất khẩu có một vài mã HS có 10 chữ số (tương tự như một số hiệp định thương mại tự do cũng có mã HS 10 chữ số). Vậy trường hợp này, khai mã HS 8 số và ghi chú bên cạnh mã HS 10 số hay sẽ khai trực tiếp mã HS 10 số trên tờ khai?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 4. Nguyên tắc phân loại hàng hóa

1. Một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”

Căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành tại Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 thì khi khai báo mã HS hàng hóa sử dụng 8 chữ số.

(Nguồn:dncustoms.gov.vn)


 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@vinacus.com
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC