Tin tức
Thủ tục nhập khẩu chai thuỷ tinh về Việt Nam
Cập nhật: 14/12/2015
Lượt xem: 6714
* Về HS và thuế nhập khẩu:
Để xác định được mức thuế nhập khẩu của một mặt hàng cần căn cứ trên mã số hàng hoá của mặt hàng đó. Việc xác định mã số HS và thuế suất của một mặt hàng cụ thể phải căn cứ vào thành phần cấu tạo, mô tả hàng hóa, và thực tế hàng hóa. 
Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/QĐ-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính, chúng tôi gợi ý bạn tham khảo mặt hàng chai thủy tinh thuộc Chương 70: Thuỷ tinh và các sản phẩm bằng thuỷ tinh, với các mã HS sau:
HS 70.10: Bình lớn có vỏ bọc ngoài, chai, bình thót cổ, lọ, ống, ống đựng thuốc tiêm và các loại đồ chứa khác, bằng thủy tinh, dùng trong vận chuyển hoặc đóng hàng; lọ, bình bảo quản bằng thủy tinh; nút chai, nắp đậy và các loại nắp khác, bằng thủy tinh.
HS 7010.90: - Loại khác
HS 7010.90.10: - -Bình lớn có vỏ bọc ngoài và bình thót cổ.
HS 7010.90.90: - - Loại khác. 
Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa mà công ty mình nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại  tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa.
* Về thuế giá trị gia tăng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.
* Về hồ sơ hải quan:
Thực hiện theo khoản 2, điều 12, Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 01/11/2013.
* Ngoài ra, đề nghị bạn lưu ý quy định sau:
Theo danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS ban hành kèm theo Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 05/3/2007 của Bộ Y tế thì "Bao bì và vật dụng chứa đựng thực phẩm", trong đó bao gồm: "Bình, chai, lọ, ống, các sản phẩm tương tự dùng chứa đựng thực phẩm" thuộc đối tượng phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.
Đề nghị bạn đọc liên hệ với cơ quan chức năng thuộc Bộ Y tế để được hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.
Hoặc cần hỗ trợ thủ tục nhanh gọn từ a-z thì liên hệ Vinacus tư vấn hỗ trợ miễn phí nhé.
Trân trọng!
(Nguồn:Tổng cục Hải Quan-customs.gov.vn/)
 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@asglobal.vn
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC