Tin tức
Thủ tục nhập khẩu cây giống hoa Lan
Cập nhật: 31/03/2016
Lượt xem: 3887

Thủ tục nhập khẩu cây giống hoa Lan bạn có thể tham khảo thông tin sau:

 

1/ Về chính sách mặt hàng:

- Theo quy định tại Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 4/12/2014 của Chính phủ Ban hành điều lệ bảo vệ thực vật, điều lệ kiểm dịch thực vật và điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Điều 10. Cấm xuất khẩu, nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

1. Cấm xuất khẩu vật thể trong các trường hợp sau đây:
a) Vật thể thuộc Danh mục cấm nhập khẩu của nước nhập khẩu;
b) Vật thể không có biện pháp xử lý đáp ứng quy định của nước nhập khẩu.
2. Cấm nhập khẩu vật thể trong các trường hợp sau đây:
a) Vật thể nhập khẩu từ quốc gia, vùng lãnh thổ được xác định có nguy cơ cao mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật, đe dọa sản xuất nông nghiệp trong nước, an ninh lương thực quốc gia mà không có biện pháp xử lý triệt để;
b) Vật thể nhập khẩu đã bị áp dụng biện pháp xử lý tạm ngừng nhập khẩu nhưng vẫn không áp dụng các biện pháp khắc phục hoặc đã áp dụng nhưng vẫn không đáp ứng được các quy định kiểm dịch thực vật nhập khẩu của Việt Nam.

- Nếu hàng hóa của Ông (Bà)  không thuộc đối tượng nêu trên thì được nhập khẩu.

 2/ Về thủ tục:

Nếu hàng hóa của Ông (Bà) của Ông (Bà) được nhập khẩu thì phải thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục quản lý chuyên ngành. Cụ thể:

2.1 Thủ tục hải quan:

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

2.3 Thủ tục theo quy dịnh quản lý chuyên ngành -  Kiểm dịch thực vật:

- Kiểm dịch thực vật nhập khẩu được quy định cụ thể tại Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 4/12/2014 nêu trên.

- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam thì hàng hóa Ông (Bà) dự định nhập khẩu nằm trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

- Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT  ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Lưu ý:
 

              Các lô cây giống nhập khẩu phải có Giấy phép KDTV nhập khẩu và thực hiện đầy đủ các biện pháp KDTV qui định trong Giấy phép.

              - Cấm nhập khẩu cây có mang theo bầu đất dưới mọi hình thức về gieo trồng ở Việt Nam.

              Tất cả các lô cây nhập khẩu đều phải thực hiện thủ tục KDTV tại cửa khẩu đầu tiên.

              - Thủ tục Hải quan chỉ hoàn tất khi đã làm đầy đủ thủ tục KDTV.

(Nguồn:customs.gov.vn)

 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@vinacus.com
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC