Tin tức
Thép nhập khẩu đáp ứng tiêu chuẩn gì mới được hưởng thuế suất 0%?
Cập nhật: 01/04/2016
Lượt xem: 2496

Công ty nhập khẩu mặt hàng thép từ Hàn Quốc với mã HS là 72139190, thuế suất thuế nhập khẩu là 3%. Theo quy định tại Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài Chính - Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 thì tại chương 98, cụ thể là: "Mặt hàng thép không hợp kim, dạng thanh và dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng thuộc nhóm 98.39 phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại TCVN 1766:1975 và TCVN 8996:2011 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố".

1. Vậy để được áp mã 98391000 với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 0% thì công ty cần phải cung cấp những chứng từ gì?

2. Thủ tục Hải quan cũng như thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng theo qui định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 được thực hiện như thế nào?

3. Trường hợp này khi đăng ký tờ khai Hải quan hàng nhập khẩu công ty khai báo mã HS là 98391000 hay 72139190?

Trả lời:
 

Vướng mắc 1:

Căn cứ điểm 3.2 khoản 3 Mục I Chương 98 ban hành kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“3.2. Điều kiện để áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Chương 98

a) Việc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng cho các nhóm mặt hàng thuộc nhóm 98.01, …, 98.39 phải theo đúng mô tả hàng hóa quy định tại danh mục biểu thuế nhập khẩu ghi tại mục II Chương 98 vàchú giải nhóm quy định tại khoản 2 mục I Chương 98, không áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định cho mặt hàng, nhóm mặt hàng đó tại 97 Chương thuộc mục I phụ lục II”. 

Căn cứ điểm 2.7 khản 2 mục I Chương 98 quy định ban hành kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Chú giải nhóm

2.7. Mặt hàng thép không hợp kim, dạng thanh và dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng thuộc nhóm 9839 phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại TCVN 1766: 1975 và TCVN 8996: 2011 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố”.

Đề nghị công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trên để khai báo mã HS phù hợp.

Vướng mắc 2:

Trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu được quy định cụ thể tại Điều 10 Thông tư liên tịch số 58/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học Công nghệ.

Căn cứ khoản 1 Điều 15 Thông tư liên tịch số 58/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học Công nghệ quy định:

“1. Chỉ thông quan hàng hóa khi tổ chức, cá nhân nhập khẩu cung cấp bản Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định tại Thông tư liên tịch này. Đối với các loại thép được phân loại theo mã HS quy định tại Mục 2 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này, phải bổ sung thêm Bản kê khai thép nhập khẩu đã được Bộ Công Thương (Vụ Công nghiệp nặng) xác nhận và bản sao Giấy xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép của Sở Công Thương”.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung trên để thực hiện.

Vướng mắc 3:

Căn cứ điểm 3.1 khoản 3 Mục I Chương 98 ban hành kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Cách thức phân loại, điều kiện để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng ghi tại Chương 98, quyết toán nhập khẩu và sử dụng

3.1. Cách thức phân loại:

Các mặt hàng, nhóm mặt hàng có tên tại khoản 1 mục I Chương 98 khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải kê khai phân loại theo mã hàng 08 chữ số ghi tại 97 chương thuộc mục I phụ lục II và ghi chú mã hàng 08 chữ số ghi tại mục II Chương 98 vào bên cạnh”.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung trên để thực hiện.

(Nguồn:dncustoms.gov.vn)

 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@vinacus.com
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC