Tin tức
Thêm 3 thủ tục kiểm tra chất lượng thực hiện Cơ chế một cửa
Cập nhật: 20/06/2018
Lượt xem: 1893
(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu trên Hệ thống xử lý điện tử hải quan (E-customs) đối với 3 thủ tục của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) sắp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).
Cổng thông tin Cơ chế một cửa quốc gia.

Trước đó, theo thông tin từ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, từ 22/6/2018, đơn vị này thực hiện 3 thủ tục hành chính qua NSW, gồm: Thủ tục kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu; Thủ tục phê duyệt phương tiện đo nhập khẩu; Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do.

Hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ mới có 1 thủ tục thực hiện NSW là Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Liên quan đến thực hiện NSW, và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), theo thông tin mới nhất đến hết tháng 4, có 47 thủ tục hành chính của 11 bộ, ngành được kết nối NSW (chưa tính thủ tục trong lĩnh của Bộ Tài chính) với hơn 1,1 triệu hồ sơ của gần 21.000 DN.

Từ 1/1/2018, Việt Nam là một trong 5 quốc gia đầu tiên trong khu vực thực hiện chính thức ASW cùng với Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Đến ngày cuối tháng 4, tổng số C/O Việt Nam nhận từ 4 nước nêu trên là 22.029 C/O; tổng số C/O Việt Nam gửi tới 4 nước là 11.112 C/O.

Nguồn: Baohaiquan.vn

 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@asglobal.vn
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC