Tin tức
Tế bào quang điện được hưởng mức thuế ưu đãi 0%
Cập nhật: 12/07/2018
Lượt xem: 10

 Mặt hàng “Solar cell” là tế bào quang điện, cho phép cung cấp điện trực tiếp tới động cơ, thiết bị điện phân… thuộc nhóm 85.41, phân nhóm 8541.40, thuế suất thuế NK phân nhóm này là 0%.

Ảnh minh họa.

Tổng cục Hải quan vừa có trả lời Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về đề nghị lấy ý kiến việc phân loại mặt hàng “Solar cell” (tế bào điện quang) do liên quan đến việc xem xét cấp giấy Chứng nhận xuất  xứ (C/O).

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính.

Theo đó, mặt hàng “Solar cell” là tế bào quang điện, loại đã lắp hoặc chưa lắp ráp thành các mảng module hoặc thành bảng, không được gắn thiết bị dù đơn giản (ví du: điốt để chỉnh lưu dòng điện) cho phép cung cấp điện trực tiếp tới động cơ, thiết bị điện phân… thuộc nhóm 85.41, phân nhóm 8541.40 “- thiết bị bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng module hoặc thành bảng; điốt phát quang (LED)”, phân nhóm “- - Tế bào quang điện, kể cả điốt cảm quang và tranzito cảm quang”.

Nguồn: baohaiquan.vn

 
 
 
Các tin tức khác
Ngày 19/7: Giao lưu trực tuyến về Cơ chế một cửa quốc gia (12/07/2018) Doanh nghiệp vi phạm thời hạn đưa hàng về bảo quản sẽ bị xử lý thế nào? (12/07/2018) Thay đổi thủ tục và cách thức miễn, hoàn thuế xuất nhập khẩu (12/07/2018) Cơ quan nào chịu trách nhiệm lấy mẫu kiêm tra chuyên ngành muối NK? (10/07/2018) Nhiều yếu tố giảm áp lực lên mặt bằng giá nửa cuối năm 2018 (10/07/2018) Triển khai 141 thủ tục qua Cơ chế một cửa năm 2018 (10/07/2018) Sẽ sửa quy định về điều kiện thành lập, quản lý kho bãi (05/07/2018) Khoảng 15.000 tờ khai được VNACCS/VCIS thông quan tự động, sau sự cố CNTT (05/07/2018) Hướng dẫn thủ tục liên quan đến tài sản đảm bảo chuyển tiêu thụ nội địa (05/07/2018) Việt Nam- EAEU: Ký kết Nghị định thư trao đổi thông tin điện tử hải quan (29/06/2018) Hải Phòng: Gần 135.000 lô hàng kiểm tra chuyên ngành, chỉ 0,2% vi phạm (29/06/2018) Phế liệu nhập khẩu bắt buộc phải lấy mẫu kiểm định (27/06/2018) Thương nhân nhập khẩu điện thoại đi động không cần giấy phép (25/06/2018) Dầu nhờn nhập khẩu để gia công xuất khẩu không chịu thuế Bảo vệ môi trường (25/06/2018) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra qua soi chiếu container (25/06/2018)
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@vinacus.com
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC