Tin tức
Nguyên liệu nhập SXXK tạm thời được miễn báo cáo quyết toán
Cập nhật: 30/01/2016
Lượt xem: 1453
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo loại hình SXXK có phải nộp báo cáo quyết toán không?

Trả lời:


Căn cứ công văn 16120/BTC-TCHQ ngày 02/11/2015 hướng dẫn: "Trước mắt, doanh nghiệp thực hiện loại hình sản xuất xuất khẩu chưa phải thực hiện báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC; cơ quan hải quan thực hiện việc quản lý nguyên liệu xuất - nhập - tồn đối với loại hình này trên cơ sở hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế do doanh nghiệp nộp."

Như vậy trường hợp công ty nhập khẩu theo loại hình SXXK chưa phải thực hiện báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@vinacus.com
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC