Tin tức
Hải quan gặp vướng khi thực hiện yêu cầu về quản lý mỹ phẩm nhập khẩu
Cập nhật: 12/02/2019
Lượt xem: 369

Liên quan việc hướng dẫn DN khai báo và cơ quan Hải quan kiểm tra, đối chiếu thông tin về số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trên Cổng thông tin một cửa quốc gia của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), mới đây Tổng cục Hải quan có văn bản gửi đơn vị này cho rằng, hướng dẫn trên chưa phù hợp với quy định và làm phát sinh thủ tục hành chính.

Việc Cục Quản lý Dược yêu cầu DN khai báo và cơ quan Hải quan tra cứu số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược-Bộ Y tế cấp trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin một cửa quốc gia là không phù hợp với quy định nêu trên, làm phát sinh thủ tục hành chính cho DN và cơ quan Hải quan. Do vậy, cơ quan Hải quan không có cơ sở để thực hiện.Theo Tổng cục Hải quan, điểm c, Khoản 2 Điều 12 Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ đã bãi bỏ Khoản 1 Điều 35 Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, theo đó, không quy định DN khi NK mỹ phẩm phải nộp/khai báo cho cơ quan Hải quan “Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược-Bộ Y tế cấp số tiếp nhận”.

Trường hợp Bộ Y tế nhận thấy việc nộp/khai báo số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược-Bộ Y tế cấp trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin một cửa quốc gia là cần thiết để đảm bảo chặt chẽ trong việc quản lý mỹ phẩm, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Quản lý Dược đưa nội dung này và trình cấp có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản pháp luật về đảm bảo giá trị pháp lý khi thực hiện.

Trước đó, Cục Quản lý Dược có công văn gửi Tổng cục Hải quan trao đổi nội dung về công tác quản lý mỹ phẩm. Trong văn bản này, Cục Quản lý Dược cho biết DN khi làm thủ tục NK mỹ phẩm, không cần xuất trình với cơ quan Hải quan Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, DN chỉ cần khai báo và cơ quan Hải quan sẽ tra cứu thông tin về số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược-Bộ Y tế cấp trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Nguồn: baohaiquan.vn

 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@vinacus.com
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC