Tin tức
Doanh nghiệp vi phạm thời hạn đưa hàng về bảo quản sẽ bị xử lý thế nào?
Cập nhật: 12/07/2018
Lượt xem: 498

Vi phạm về thời hạn được đưa hàng về bảo quản, DN không được đưa về bảo quản đối với các lô hàng tiếp theo trong thời gian chờ kiểm tra, xử lý, tuy nhiên, quy định này được áp dụng trên toàn quốc hay trong phạm vi chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai?

Đại diện cơ quan kiểm tra chuyên ngành lấy mẫu hàng hóa XNK tại cảng Đà Nẵng. Ảnh: N.Linh

Đây là vấn đề vướng mắc trên của Cục Hải quan Lạng Sơn khi triển khai Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC. 

Tại tiết b điểm 5 Khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC về trách nhiệm của chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan trong việc kiểm tra bảo quản hàng hóa quy định:

“b.1.1) Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản nhưng chưa nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành và cơ quan kiểm tra chuyên ngành không có văn bản xác nhận kéo dài thời gian kiểm tra. Trong thời gian chờ kiểm tra, xử lý, người khai hải quan không được đưa về bảo quản đối với các lô hàng tiếp theo”

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn việc quy định như vậy có được hiểu là DN không được mang hàng về bảo quan trên phạm vi toàn quốc hay không? Trong trường hợp cập nhật danh sách DN không được mang hàng về bảo quản trên phạm vi toàn quốc thì thời hạn DN không được mang hàng về bảo quản có được tính từ ngày thứ 31 hay không vì tại điểm 6 khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định: 

“a) Trong thời gian 01 năm kể từ ngày bị cơ quan hải quan lập Biên bản vi phạm về hành vi không đảm bảo nguyên trạng hàng hóa…

b) Trong thời gian 06 tháng kể từ ngày bị xử phạt về hành vi vi phạm quy định về thời hạn nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành.”

Và thời hạn không được mang hàng về bảo quản là 6 tháng hay 1 năm vì chưa thể xác định được DN có hành vi vi phạm quy định tại tiết a điểm 6 Khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC hay không?

Trước vướng mắc của hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại điểm b.1.1 Khoản 5 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC thì việc không cho DN đưa về bảo quản đối với trường hợp quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản nhưng chưa nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành và cơ quan kiểm tra chuyên ngành không có văn bản xác nhận kéo dài thời gian kiểm tra để Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện việc kiểm tra, xác minh. 

Sau khi có kết quả xác minh nếu xác định việc chậm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành là do lỗi của người khai hải quan thì thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo quy định và không cho DN đưa hàng về bảo quản theo quy định. 

Do vậy, trong thời gian thực hiện kiểm tra, xác minh thì việc không cho người khai hải quan đưa hàng về bảo quản chỉ áp dụng trong phạm vi Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

Nguồn: baohaiquan.vn

 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@vinacus.com
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC