Tin tức
Cơ quan nào chịu trách nhiệm lấy mẫu kiêm tra chuyên ngành muối NK?
Cập nhật: 10/07/2018
Lượt xem: 437

Theo phản ánh của Cục Hải quan Hà Nội, Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính và Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang có sự khác nhau về cơ quan thực hiện lấy mẫu hàng hóa để kiểm tra chuyên ngành. 

Ảnh minh họa.

Tại Khoản 3 Điều 31 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định việc giám sát việc lấy mẫu để phục vụ kiểm tra chuyên ngành trong địa bàn hoạt động hải quan như sau: Trách nhiệm lấy mẫu thuộc cơ quan kiểm tra chuyên ngành, việc lấy mẫu phải lập biên bản xác nhận lấy mẫu.

Người khai hải quan thông báo việc lấy mẫu để phục vụ kiểm tra chuyên ngành theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu 17 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này cho chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Tuy nhiên, tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối NK quy định: Khi lô hàng muối về đến cửa khẩu, người NK liên hệ với cơ quan Hải quan cửa khẩu để lấy mẫu muối theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này. Mẫu đại diện của lô hàng muối NK được lấy có sự chứng kiến của đại diện cơ quan Hải quan cửa khẩu nhập… Mẫu Muối được dán số hiệu niêm phong của cơ quan hải quan. Đại diện người NK và cơ quan Hải quan lập biên bản lấy mẫu muối NK theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

Cục Hải quan Hà Nội cho rằng, quy định về lấy mẫu tại Thông tư 39/2018/TT-BTC và Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT đang có sự khác nhau về cơ quan thực hiện lấy mẫu hàng hóa để kiểm tra chuyên ngành.

Hiện tại, doanh nghiệp cũng phản ánh, đại diện cơ quan kiểm tra chuyên ngành muối NK vẫn thực hiện theo Thông tư 27/2017/TT0-BNNPTNT, không thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư 39/2018/TT-BTC.

Ngoài ra, theo Hải quan Hà Nội, hiện tại Mẫu 17, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC vẫn chưa thực hiện được trên hệ thống xử lý dữ liệu của cơ quan Hải quan (VNACCS/VCIS, ECustoms), chưa có phần thực hiện nhận thông báo, phản hồi thông báo của doanh nghiệp khi thực hiện các yêu cầu trên.

Trước vướng mắc của hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan cho biết, tại điểm b Khoản 2 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP) đã có quy định cụ thể: “Cơ quan kiểm tra chuyên ngành trực tiếp thực hiện việc lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, NK tại địa điểm do người khai hải quan thông báo; trường hợp lấy mẫu trong địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan thực hiện giám sát việc lấy mẫu trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro”.

Chính vì vậy, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vấn đề này. Trước mắt, để tránh ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu, Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại  Thông tư 27/2017/TT0-BNNPTNT.

Nguồn: baohaiquan.vn

 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@vinacus.com
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC