Tin tức
Có được gia hạn Hợp đồng gia công?
Cập nhật: 30/01/2016
Lượt xem: 4865
Thời hạn hợp đồng gia công cho đối tác nước ngoài có bắt buộc 1 năm hay không, hay do 2 tự bên thỏa thuận? Hết thời hạn, có được gia hạn hợp đồng gia công hay không để có thể xuất nhập hàng trong 1 thời gian ngắn nữa? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Trả lời:


Căn cứ Điều 29 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định:

“Điều 29. Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của Luật Thương mại và phải tối thiểu bao gồm các điều khoản sau:

1. Tên, địa chỉ của các bên ký hợp đồng và bên gia công trực tiếp.

2. Tên, số lượng sản phẩm gia công.

3. Giá gia công.

4. Thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán

5. Danh mục, số lượng, trị giá nguyên liệu, phụ liệu, vật tư nhập khẩu và nguyên liệu, phụ liệu, vật tư sản xuất trong nước (nếu có) để gia công; định mức sử dụng nguyên liệu, phụ liệu, vật tư; định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu trong gia công.

6. Danh mục và trị giá máy móc, thiết bị cho thuê, cho mượn hoặc tặng cho để phục vụ gia công (nếu có).

7. Biện pháp xử lý phế liệu, phế thải, phế phẩm và nguyên tắc xử lý máy móc, thiết bị thuê, mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa sau khi kết thúc hợp đồng gia công.

8. Địa điểm và thời gian giao hàng.

9. Nhãn hiệu hàng hóa và tên gọi xuất xứ hàng hóa.

10. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.”

Căn cứ quy định nêu trên, đối với thời hạn của hợp đồng gia công do hai bên tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm, và việc quyết toán thực hiện theo Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC , do đó hiện nay không có quy định việc gia hạn hợp đồng gia công.
(dncustoms.gov.vn)

 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@vinacus.com
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC