Tư vấn - Hỏi đáp
Hỏi: Trường hợp nào miễn quyết toán nguyên liệu SXXK?Công ty có phải làm báo cáo quyết toán cho loại hình SXXK trong năm 2015 hay không?
(khách hàng | 08/03/2016 | 2.455 lượt xem )
Trả lời:

Căn cứ điểm 1 công văn số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 của Tổng cục Hải quan v/v báo cáo quyết toán NVL theo năm tài chính và triển khai thực hiện Quyết định số 1966/QĐ-TTg; theo đó quy định:

“1. Về loại hình phải thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC:

- Loại hình gia công;

Loại hình sản xuất xuất khẩu không có đề nghị hoàn thuế/không thu thuếtrừ trường hợp đã thực hiện hoàn thuế/không thu thuế theo hướng dẫn tại công văn số 16120/BTC-TCHQ ngày 01/11/2015 của Tổng cục Hải quan;

- Doanh nghiệp chế xuất (gồm loại hình gia công và SXXK).”

Như vậy, đối chiếu quy định trên, trường hợp công ty phát sinh loại hình SXXK nếu có thực hiện hoàn thuế/không thu  thuế thì không phải thực hiện báo cáo quyết toán NVL theo năm tài chính.

(Nguồn:dncustoms.gov.vn)

 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@asglobal.vn
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC