Tư vấn - Hỏi đáp
Hỏi: Công ty xin hỏi mã HS mặt hàng Cáp chuyển đổi USB dài khoang 10-15cm, một đầu USB, một đầu tròn để cắm giắc tai nghe, điện áp 4.3V dùng làm nguyên liệu SXXK?
(khách hàng | 08/03/2016 | 13.066 lượt xem )
Trả lời:

 Căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

- Căn cứ vào Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi 2015 ban hành theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016, thì mặt hàng:

+ Cáp chuyển đổi USB như công ty mô tả có thể phân loại theo mã HS 8517.70.99.

Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế xuất/nhập khẩu của Công ty tại thời điểm xuất/nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loạI xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa xuất/nhập khẩu đó.

(Nguồn:dncustoms.gov.vn)

 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@asglobal.vn
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC