Thư viện tài liệu
Tên tài liệu
Ngày đăng
Dung lượng
Loại tệp
Tải về
NGHỊ ĐỊNH 155/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ 20/11/2018 1.51 MB .doc   CÔNG VĂN 2304/BTTTT-CVT NĂM 2018 VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 27/07/2018 15.00 KB .doc   Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, SX - KD hàng giả, hàng kém chất lượng 25/06/2018 39.00 KB .doc   QUYẾT ĐỊNH 823/QĐ-BTTTT NĂM 2018 05/06/2018 21.00 KB .doc   NGHỊ ĐỊNH 69/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG 02/06/2018 1.01 MB .doc   NGHỊ ĐỊNH 74/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 19/05/2018 743.38 KB .pdf   Quyết định 1408/QĐ-BCT phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2018 03/05/2018 256.00 KB .doc   Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa 28/04/2018 1.51 MB .pdf   THÔNG TƯ 06/2018/TT-BCT HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH 28/04/2018 138.00 KB .doc   THÔNG TƯ 42/2016/TT-BYT QUY ĐỊNH VIỆC THỪA NHẬN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH 26/04/2018 37.43 KB .doc   NGHỊ ĐỊNH 59/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 08/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN 24/04/2018 522.85 KB .pdf   NGHỊ ĐỊNH 09/2018/NĐ-CP VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VÀ LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HÓA CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 24/04/2018 561.50 KB .doc   QUYẾT ĐỊNH 3482/QĐ-BKHCN NĂM 2017 VỀ CÔNG BỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 24/04/2018 307.00 KB .doc   BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN GIAI ĐOẠN 2018-2022 24/04/2018 1.84 MB .zip   NGHỊ ĐỊNH 156/2017/NĐ-CP VỀ BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN GIAI ĐOẠN 2018-2022 24/04/2018 50.00 KB .doc   NGHỊ ĐỊNH 53/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 58/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ 24/04/2018 23.41 KB .docx   Nghị quyết số 131/NQ-CP: V/v thực hiện nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 về cấp số đăng ký lưu hành với TTBYT B, C, D. 20/04/2018 641.67 KB .pdf   Thông tư 01/2018/TT-BCT - Quy định chi tiết hàng hóa mua bán trao đổi qua cửa khẩu phụ 20/04/2018 305.68 KB .pdf   Quyết định 10/2018/QĐ-TTg - Quy định mới về tạm nhập ô tô của người được hưởng miễn trừ 20/04/2018 262.36 KB .pdf   NGHỊ ĐỊNH 55/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÂN BÓN 19/04/2018 377.03 KB .pdf   NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM 19/04/2018 642.75 KB .pdf   Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT 06/07/2016 2.23 MB .doc   Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật Ngày hiệu lực: 25/06/2016 01/06/2016 195.50 KB .doc   Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. 01/06/2016 139.50 KB .doc   Bản chỉ thị sửa đổi của Hải quan - nhập khẩu 28/03/2016 47.48 KB .pdf   Mẫu chứng từ tờ khai xuất nhập khẩu phụ lục 3 TT38 28/03/2016 1.46 MB .rar   Thông báo về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 28/03/2016 105.61 KB .pdf   Chứng từ ghi số thuế phải thu 28/03/2016 111.61 KB .pdf   Bản chỉ thị sửa đổi của Hải quan - xuất khẩu 28/03/2016 48.10 KB .pdf   Tờ khai danh mục miễn thuế nhập khẩu 28/03/2016 88.94 KB .pdf  
Trang 1 / 5
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@asglobal.vn
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC