Tư vấn - Hỏi đáp
Hỏi: : Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng nguyên liệu của DNCX?
( khách hàng | 01/04/2016 | 09:41 )
Trả lời: Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 21. Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa 1. Nguyên tắ...
Hỏi: : Khai báo định mức nguyên liệu SXXK như thế nào?
( khách hàng | 01/04/2016 | 09:39 )
Trả lời: Căn cứ khoản 1 Điều 55 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 55. Định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu 1. Định mức thực tế để gia c&oci...
Hỏi: : Tái xuất nguyên liệu kém chất lượng, có cần kết quả giám định?
( khách hàng | 29/03/2016 | 09:11 )
Trả lời: Căn cứ Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định: “Điều 48. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất 1. C&aac...
Hỏi: : Hàng xuất khẩu ghi sai nhãn mác bị xử phạt thế nào?
( khách hàng | 28/03/2016 | 04:14 )
Trả lời: Căn cứ Điều 10 Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ quy định: “Điều 10. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hoá: Nội dung ghi nhãn hàng hoá kể cả nh&atil...
Hỏi: : Thực phẩm nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng ở đâu?
( khách hàng | 28/03/2016 | 04:12 )
Trả lời: Căn cứ Khoản 3, Điều 21 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định: Điều 21. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Ph&aac...
Gửi câu hỏi
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@asglobal.vn
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC