DỊCH VỤ THÔNG QUAN & GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP KHẨU
GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VIỄN THÔNG
Cập nhật: 19/05/2018
Lượt xem: 16184

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu thiết bị viễn thông của VINACUS được biết đến với khả năng và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và dịch vụ Xuất Nhập Khẩu

Nguồn: Internet
Quy trình thực hiện:
Bước 1: Đo kiểm thiết bị;
Bước 2: Chứng nhận hợp quy sản phẩm;
Bước 3: Xin giấy phép nhập khẩu sản phẩm

1. Trình tự tiến hành cấp giấy phép nhập khẩu như sau:

a. Chuẩn bị và nộp hồ sơ:

- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện gửi hồ sơ cấp phép nhập khẩu đến Cục Viễn thông.

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính; Qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện theo Mẫu 04 thuộc Phụ lục III Thông tư 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011.

+ Bản sao có chứng thực (đối với trường hợp gửi qua đường bưu chính) hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu (đối với trường hợp nộp trực tiếp) giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc Quyết định/giấy phép thành lập, hoặc giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư, hoặc chứng minh nhân dân/hộ chiếu,...) ;

+ Bản sao giấy chứng nhận hợp quy;

+ Tài liệu kỹ thuật của thiết bị;

+ Bản sao chứng thực sao y bản chính của người nhập khẩu hợp đồng hoặc chứng từ, vận đơn thể hiện tên, ký hiệu, số lượng hàng hóa nhập khẩu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản chính.

b. Thẩm định và xử lý:

- Cục Viễn thông tiếp nhận xử lý hồ sơ.

c. Trả kết quả:

- Trong thời gian 07-10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Viễn thông cấp giấy phép nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân.

2. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

Các thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện được nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Phù hợp với công nghệ, mạng lưới viễn thông Việt Nam và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng phát xạ, an toàn bức xạ, an toàn tương thích điện từ trường của thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hoặc công bố bắt buộc áp dụng; phù hợp với vị trí lắp đặt thiết bị và các quy định về quản lý viễn thông.

- Phù hợp với Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện Quốc gia được quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về quy hoạch tần số vô tuyến điện liên quan.

- Giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến được sử dụng một hoặc nhiều lần để nhập khẩu lô hàng được xác định trên Giấy phép có hiệu lực cho đến lúc lô hàng đó được thông quan hoàn toàn, không vượt qua số lượng ghi trong giấy phép và trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy.

3. Căn cứ pháp luật:

- Luật Viễn thông.

- Luật Tần số vô tuyến điện.

- Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa.

- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

- Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ đối với hàng hóa chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông.


 
 
 
Đăng kí mua gói dịch vụ
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@asglobal.vn
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC