DỊCH VỤ THÔNG QUAN & GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP KHẨU
QĐ về giấy chứng nhận lưu hành tự do(CFS)
Cập nhật: 04/05/2018
Lượt xem: 12377

Theo quy định về quản lý mỹ phẩm, giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS - Certificate of Free Sale) là giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu mỹ phẩm ghi trong CFS để chứng nhận rằng mỹ phẩm đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.


Ảnh minh họa: Internet
1. Giá trị hiệu lực: Trong vòng hai (02) năm kể từ ngày cấp. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp.
2. Hình thức: CFS phải được làm trên giấy màu trắng, khổ A4, viết bằng tiếng Anh và bao gồm những thông tin tối thiểu sau:
- Tên cơ quan cấp CFS;
- Số tham chiếu của CFS;
- Ngày cấp của CFS;
- Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS;
- Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS;
- Tên và địa chỉ của nhà sản xuất;
- Trên CFS phải ghi rõ là sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và bán tự do tại thị trường của nước sản xuất;
- Họ tên, chữ ký, chức danh của người cấp CFS và con dấu của cơ quan cấp CFS.
Lưu ý:
- CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.  
- Những thông tin đặc thù khác của từng cơ quan cấp CFS có thể được đưa thêm vào trong CFS tùy theo yêu cầu quản lý.
2. Cơ sở pháp lý:
Quyết định 10/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 02 năm 2010 về Quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu;
Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 25 tháng 01 năm 2011 quy định về quản lý mỹ phẩm.

 

 
 
 
Đăng kí mua gói dịch vụ
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@asglobal.vn
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC