Tin tức
Thủ tục hồ sơ khai bổ sung tờ khai hải quan
Thủ tục hồ sơ khai bổ sung tờ khai hải quan
Về hồ sơ khai bổ sung tờ khai hải quan,Công văn số 11862/TCHQ-GSQL ngày 15/12/2015 của Tổng cục Hải quan về việc khai bổ sung tờ khai hải quan (1 trang)
Cách nhập số hóa đơn trên tờ khai hải quan
Cách nhập số hóa đơn trên tờ khai hải quan
Mẫu 02/BKHĐ/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 không có chỉ tiêu số bảng kê. Vậy khi doanh nghiệp khai 1 tờ khai cho nhiều hóa đơn, khi lập bảng kê sẽ thêm chỉ tiêu số bảng kê, ngày bảng kê vào và nhập vào phần số hóa đơn, ngày hóa đơn trên tờ khai hay lập theo mẫu bảng kê (k...
Dịch vụ hàng hải phải thực hiện tại khu vực cảng mới được hưởng thuế GTGT 0%
Dịch vụ hàng hải phải thực hiện tại khu vực cảng mới được hưởng thuế GTGT 0%
Dịch vụ hàng hải phải thực hiện tại khu vực cảng mới được hưởng thuế GTGT 0%,Công văn số 9924/CT-TTHT ngày 3/11/2015 của Cục Thuế TP. HCM về thuế suất thuế giá trị gia tăng (2 trang)
Từ 15/2/2016, CSGT có quyền kiểm tra giấy tờ xe đang lưu thông
Từ 15/2/2016, CSGT có quyền kiểm tra giấy tờ xe đang lưu thông
Thông tư đầu tiên trong năm 2016 của Bộ Công An đưa ra những quy định mới về chức năng và quyền hạn của Cảnh sát Giao thông (CSGT); trong đó, đáng chú ý là việc nới rộng quyền hạn, khi cho phép cán bộ CSGT được dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ.
Hàng phi mậu dịch có được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm ?
Hàng phi mậu dịch có được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm ?
Công ty tiến hành làm thủ tục nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch. Xin hỏi:Công ty tôi có phải làm thủ tục kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hay không? Nếu có thì văn bản nào hướng dẫn kiểm tra? Quy trình thủ tục như thế nào?.
C/O issued retroactively được cấp trong vòng 3 ngày sau khi ngày XK có được chấp nhận?
C/O "issued retroactively" được cấp trong vòng 3 ngày sau khi ngày XK có được chấp nhận?
C/O "issued retroactively" được cấp trong vòng 3 ngày sau khi ngày XK có được chấp nhận?
Cách thức và thời hạn xử lý C/O cấp lỗi
Cách thức và thời hạn xử lý C/O cấp lỗi
Cách thức và thời hạn xử lý C/O cấp lỗi,Công văn số 1363/GSQL-TH ngày 2/11/2015 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O (1 trang)
Điều kiện tạm dừng cưỡng chế hải quan và nộp dần nợ thuế
Điều kiện tạm dừng cưỡng chế hải quan và nộp dần nợ thuế
Điều kiện tạm dừng cưỡng chế hải quan và nộp dần nợ thuế,Công văn số 532/TCHQ-TXNK ngày 20/1/2016 của Tổng cục Hải quan về việc cưỡng chế thuế (2 trang)
Hàng nhập khẩu làm tài sản cố định không cần quyết toán hải quan
Hàng nhập khẩu làm tài sản cố định không cần quyết toán hải quan
Hàng nhập khẩu làm tài sản cố định không cần quyết toán hải quan,Công văn số 80/GSQL-GQ2 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan mua hàng hóa từ nội địa của DNCX
Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu trực tuyến xe mô tô và chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu trực tuyến xe mô tô và chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu trực tuyến xe mô tô và chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Máy in offset đã qua sử dụng không bị cấm nhập
Máy in offset đã qua sử dụng không bị cấm nhập
Công ty muốn nhập một máy in công nghiệp offset đã qua sử dụng 15 năm (sản xuất năm 2001) từ Đức. Vậy thủ tục nhập khẩu lô hàng này như thế nào?
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@vinacus.com
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC